_coke_ 发表于 2018-6-3 13:42:51

≡ 骑空士 ≡ 常用网站索引 ≡

本帖最后由 _coke_ 于 2019-3-17 22:39 编辑

≡游戏地址≡
http://game.granbluefantasy.jp/

≡讨论区≡
NGA:http://bbs.ngacn.cc/thread.php?fid=560&rand=518
巴哈:https://forum.gamer.com.tw/B.php?bsn=25204

≡wiki≡
gamewith:https://xn--bck3aza1a2if6kra4ee0hf.gamewith.jp/
日文wiki:http://gbf-wiki.com/
英文wiki:https://gbf.wiki/

≡六属装备模板≡
【火】
NGA:http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=11416184&rand=443
gamewith:https://xn--bck3aza1a2if6kra4ee0hf.gamewith.jp/article/show/47075
【水】
NGA:http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=11417495
gamewith:https://xn--bck3aza1a2if6kra4ee0hf.gamewith.jp/article/show/47186
【土】
NGA:http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=11357068
gamewith:https://xn--bck3aza1a2if6kra4ee0hf.gamewith.jp/article/show/47428
【风】
NGA:http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=11397282
gamewith:https://xn--bck3aza1a2if6kra4ee0hf.gamewith.jp/article/show/47217
【光】
NGA:http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=11716181
gamewith:https://xn--bck3aza1a2if6kra4ee0hf.gamewith.jp/article/show/47571
【暗】
NGA:http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=11941919
gamewith:https://xn--bck3aza1a2if6kra4ee0hf.gamewith.jp/article/show/47695
【巴哈武器】
NGA:http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=11407356&rand=59
【U巴武器】
NGA:http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=12364618

≡装备模拟器≡
http://gbf.xzz.jp/#tLLelccsEJxCDsIxCFritefeVrisEF2QxKJtNsExl9xl9xl9xl9xl9xldxeIxCKxeHxJdxCJyFDtNN

≡搜怪雷达≡
http://prpr.gbf.cat/
https://gbf-raidfinder.aikats.us/
https://gbf-raidfinder.la-foret.me/
https://granblue-raidfinder.herokuapp.com/

≡角色评价≡
google:https://docs.google.com/spreadsh ... g/htmlview?sle=true
wiki:https://gbfssrlistbyod.memo.wiki/
gamewith:https://xn--bck3aza1a2if6kra4ee0hf.gamewith.jp/article/show/20722

≡十天众加盟流程≡
巴哈:http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=11531638

≡职业(英雄)武器制作流程≡
巴哈:http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=11318129

≡C4和EX2心得≡
google:https://docs.google.com/document ... nUItykmbQ1zr44/edit
页: [1]
查看完整版本: ≡ 骑空士 ≡ 常用网站索引 ≡